Specto

Една огромна крачка напред

Specto чрез подхода на honeypot (кибер примамки) прави една огромна стъпка напред в събирането на информация от реалния свят на кибер заплахите. Благодарение на собствената си технология, Specto може да наблюдава, записва и анализира всеки метод на атака, използван от хакери в реално време. Със Specto киберпрофесионалистите вече имат възможност да разполагат с последните тенденции при кибер атаките. Те изучават техниките, използвани от хакери само от преди секунди.

Глобален анализатор на заплахите (GTA)

Повече за
Specto

Лабораторната среда съдържа упражнения и задания, които подобряват изживяването в обучението. Тези лабораторни обучения улесняват участниците при изпълнението на задачи за кибер защита и нападение, като по този начин им помагат да станат по-опитни професионалисти.

Specto
Анализи

Учебните материали служат като помощни средства както за инструкторите, така и за участниците в обучението, занимаващи се с изучаване на киберсигурност. Те са пригодени да улеснят процесите на обучение и да осигурят разширено разбиране по време и след обучението.

Казуси от
Практиката

Cyberium показва различни сценарии за киберсигурност, наподобяващи действителни професионални ситуации от реалния свят. Като се обхваща мрежова сигурност, съдебна медицина, откриване на заплахи и други, като се дава възможност на участниците да станат квалифицирани професионалисти.

Cyberium и
Specto

Завършването на интегрирания проект в Cyberium е изключително важно изискване за участниците, тъй като е доказателство за техните придобити знания и опит в създаването на защитни и нападателни инструменти в киберсигурността.

Какво е Specto?

Представете си група крадци, които се опитват тайно да нахлуят в дома ви, търсейки скрити съкровища. Те не забелязват факта, че всяко тяхно действие се наблюдава отблизо и се записва, като по този начин предоставят безценни знания за най-новите си техники за кражба. Това е подходяща метафора за иновативната технология Specto от ThinkCyber в областта на киберсигурността.
Традиционните мерки за киберсигурност използват „honeypots“ като стратегия – това са примамки, предназначени да привличат и отклоняват хакери. Въпреки това, след като хакер открие, че е бил измамен от honeypot, той обикновено изпълнява протокол за самоунищожение, изтривайки всички доказателства за своите действия. Specto разширява тази концепция, като непрекъснато наблюдава, регистрира и анализира всяка техника за атака в реално време. Това гарантира, че професионалистите по киберсигурност могат да бъдат една крачка пред най-новите заплахи, като винаги се адаптират към новите и възникващи стратегии на хакерите.

Относно Технологията

Разкриване на силата.

Технологията Specto на ThinkCyber се откроява в пейзажа на киберсигурността поради своя революционен подход към откриване на заплахи, наблюдение и обучение. Докато традиционните методи за киберсигурност разчитат до голяма степен на установени бази данни за заплахи и статични защитни механизми. Specto надхвърля тези парадигми, като приема активна стратегия за събиране на данни на живо, натрупвайки информация в реално време за кибератаките, от момента когато се случват. Това позволява на Specto да предостави незабавна, критична информация за най-новите хакерски техники, за които други системи може да разберат много по-късно.​

Един от уникалните аспекти на Specto е способността му да интегрира откриване на заплахи в реално време с практическо обучение по киберсигурност. Чрез насочване на настоящите методи за кибератаки от реалния свят, които разкрива директно в симулатора на Cyberium Arena, Specto гарантира, че специалистите по киберсигурност винаги се обучават срещу най-новите заплахи. Това е ярък контраст с много съществуващи програми за обучение, които често изостават от сегашното състояние на кибер войни.

Освен това, иновативният подход на Specto към индикаторите за компроментиране (Indicator of compromise - IOC) осигурява още едно ниво на уникалност. Вместо просто да отговаря на IOCs, Specto активно проверява в мрежата на организацията, като изпраща предупреждения до екипите за сигурност за проактивни мерки. Този аспект, съчетан с възможностите на Specto за машинно обучение за непрекъснат мониторинг, издига технологията като водеща в киберсигурността.

Specto не е просто инструмент, а решение, което променя начина, по който стратегиите за киберзащита се проектират, прилагат и преподават. Неговият акцент върху разузнаването на заплахите в реално време, проактивното откриване на заплахи и най-съвременните техники за обучение го правят безценен актив за организациите, професионалистите и цялата индустрия за киберсигурност. С появата на Specto, бъдещето на обучението по киберсигурност ще бъде напълно актуално, по-адаптивно и уместно от всякога, оставайки една крачка пред развиващите се киберзаплахи.

Specto Анализи

Разкриване на тайните.

Specto използва собствена система, независима от стандартните honeypot (кибер примамки) структури като база данни, уеб, услуги, офанзива и други. Това е не само облачна услуга, но също така има потенциала да събира данни от разпределени honeypots или всяка машина, независимо дали е вътре в мрежа или външна. По този начин се насърчава по-широк и по-разнообразен капацитет за събиране на данни за кибер заплахите от много други системи за сигурност.
Ключът към неговата работа е комбинация от проактивно събиране на разузнавателна информация за кибер атаки и динамични реакции. Specto може да открива, наблюдава и реагира на кибератаки в реално време, дори ако атаката е криптирана. Неговата постоянна еволюция и адаптивност се осигуряват чрез непрекъсната фина настройка въз основа на констатациите, които генерира.
Освен това Specto не е просто е инструмент за пасивен мониторинг; той включва усъвършенствана технология за измама на нападателя, която му позволява да взаимодейства динамично с нападателите, наблюдавайки техните действия и техники в реално време. Това допринася за обширна база данни за поведение на нападателя, която след това може да се използва за обучение и предвиждане на заплахи.
Дизайнът на Specto му позволява да работи с минимални хардуерни изисквания, което го прави универсална и рентабилна технология. Specto е проектиран с оглед на законността и етичните съображения. Методите му не нарушават законите за поверителност и с информацията му не може да бъде злоупотребено, което го прави защитен и надежден инструмент.

Казуси от Практиката

Инструменти за атака, разкривани от Specto

Откриването на изходния код от кибер атаките може да даде безценни знания на екипите за киберсигурност. Това позволява да се наблюдават и разбират новите стратегии при кибератаките, което след това може да бъде използвано за подобряване на сигурността на инфраструктурите.

Злонамерена дейност, записана от Specto

От проследяване на опити за неоторизиран достъп до идентифициране на модели при пробиви на данни, способността на Specto да записва злонамерени действия осигурява цялостен преглед на потенциалните заплахи, пред които е изправена организацията.

SPECTO може да открива Zero-Day атаки

Атаките от Zero-day (нулев ден) се отнасят до кибератаки, използващи уязвимост, която още не е известна на доставчиците или разработчиците на софтуера. Това прави тези видове атаки особено опасни, тъй като няма съществуващи поправки или софтуерни обновления, които да предотвратят експлойта.

Наблюдаване на злонамерена дейност

Разширените алгоритми и възможностите за машинно обучение на Specto позволяват не само да открива, но и да анализира злонамерена дейности в дълбочина. Информацията на Specto за откриването на злонамерените дейности непрекъснато се актуализира и усъвършенства, което позволява да адаптирането към непрекъснато променящия се среда от киберзаплахи.

Cyberium и Specto

Бъдещето е тук.


За разлика от конвенционалните методи, които зависят от съществуващи бази данни със заплахи и статични защитни механизми, Specto събира данни в реално време за текущи кибератаки, като по този начин предлага незабавни знания за нововъзникващите методи за хакване. Тези данни в реално време позволяват бързото адаптиране на Specto, идентифицирайки заплахи, които други системи може да открият много по-късно.​

Забележителна характеристика на Specto е способността му да комбинира откриване на заплахи в реално време с практическо обучение по киберсигурност. Интеграцията на Specto със симулатора на Cyberium Arena улеснява обучението на специалисти по киберсигурност срещу най-новите киберзаплахи от реалния свят. Този динамичен подход помага да се заобиколят ограниченията на много текущи програми за обучение, които могат да бъдат остарели и да не отразяват актуалните кибер заплахи и атаки.

Specto също въвежда иновативен подход към Indicators of Compromise (IOC, индикаторите за компроментиране). Вместо просто да отговаря на IOCs, Specto ги търси активно в рамките на мрежата, задействайки предупреждения към екипите по сигурността, за да предприемат проактивни действия. Това, в комбинация с възможностите за машинно обучение за постоянно наблюдение, подчертава позицията на Specto като водеща технология в областта на киберсигурността.

По същество Specto е решение, променящо играта, което предефинира начина, по който стратегиите за киберсигурност се замислят, изпълняват и предават. Като се фокусира върху разузнаване на заплахи в реално време, проактивно откриване на заплахи и най-съвременни методологии за обучение. Specto се оказва безценна кибер платформа за организации, професионалисти и цялата индустрия за киберсигурност. Тъй като Specto продължава да напредва, обучението по киберсигурност става все по-актуално, разбираемо и ефективно, което позволява на кибер експертите да бъдат подготвени за постоянно развиващите се киберзаплахи.

Свържете се с нас


© Copyright 2023 ThinkCyber Bulgaria.
Всички права запазени.