ThinkCyber Bulgaria

Кибер обучение от ново поколение

Cyberium Симулатор

Specto Технология

Кибер Програми

Cyberium Симулатор

Симулаторът CYBERIUM ARENA предоставя всеобхватна, динамична платформа за обучение в областта на кибер сигурността. Захранването на тази уникална учебна среда става чрез Specto - иновативната кибер технология за събиране на данни от хакерски атаки и кибер инциденти в реално време. Specto формира гръбнака на обучителните модули на CYBERIUM, позволявайки проектирането на отбранителни стратегии, основани на сценарии за заплахи от реалния свят. Чрез изучаване и обучение от действителни кибер атаки, участниците в CYBERIUM получават изключително високо ниво на подготовка, без да се налага непрекъснато да следят развиващите се методологии, използвани от хакерите. Знанията и уменията, усъвършенствани от симулатора CYBERIUM ARENA, създават истински професионалисти по кибер сигурност, които ще могат превантивно да противодействат на заплахите, осигурявайки проактивна защитна позиция.
Облачни Симулации

Кибер сценариите са проектирани като завладяващи преживявания, които симулират предизвикателствата пред кибер сигурността от реалния свят. Тези сценарии варират от различни кибер инциденти до различни видове сложни кибер атаки. Справянето на участниците с тях развива необходимия начин на мислене и креативността необходими на експертите по кибер сигурност.

Практически упражнения

Лабораторните упражненияя в контролирана и безопасна среда са жизненоважен компонент от обучението по кибер сигурност. Което предоставя на участниците реални знания и практически опит.

Проекти

Работата по проектите е свързана със създаването в проектите на автоматизирани инструменти за осигуряване на кибер защитата. Това развива в участниците по-задълбочено разбиране за различните системи и техните уязвимости.

Анализ и Докладване

Този процес помага на инструктурите да идентифицират силните и слабите страни, да приспособят инструкциите към индивидуалните нужди на участниците, да проследят подобренията във времето и да вземат решения, базирани на реални данни.

ThinkCyber

8

Години Опит

7

Нива на Обучение

15

Държави по Света

25

Кибер Програми

SPECTO

Представяме ви Specto, иновативна технология, която е в основата на трансформативен подход към кибер сигурността. Specto използва усъвършенствана стратегия за honeypot (примамки), за да позволи наблюдение в реално време, цялостен запис на всяка кибер атака и задълбочен анализ на всеки опит за хакване. Като по този начин събира и предлага незабавна изчерпателна информация за най-новите техники и тактики от кибер инцидентите и кибер атаките. Този трансформиращ инструмент дава възможност на професионалистите по кибер сигурност да преминат от установяване и реагиране на минали заплахи към активно изучаване на най-новите хакерски техники.

ThinkCyber, използвайки възможностите на Specto, създаде широка глобална мрежа от кибер сонди. Тези кибер сонди са проектирани да привличат постоянно хакери, улавяйки множество критични данни от техните непрестанни опити за проникване. Събираните данни се анализират щателно и се използват за разработване на нови и по-ефективни защитни стратегии.

Нашите партньори

ThinkCyber има партньорска мрежа в 15 страни по света

ThinkCyber Bulgaria е партньор на ThinkCyber, който си поставя амбициозната цел да спомогне за извеждането на България като лидер в областта на кибер сигурността в Европа

Готови ли сте да овладеете изкуството на киберсигурността?

ThinkCyber's Entry Bundle е изключителен ресурс за вашата органицация, който предлага на обучаваните експери силна, практическа основа в бързо разрастващата се област на кибер сигурността. Тази всеобхватна програма представя структуриран път в обучението, който минава през тематиката последователно, със значителен акцент върху реалното практическо изживяване в кибер сценарии от реалния свят.

Свържете се с нас


© Copyright 2023 ThinkCyber Bulgaria.
Всички права запазени.