За нас

ThinkCyber е основана в Израел през 2016 г. с цел предоставяне на усъвършенствано обучение по киберсигурност и насърчаване на ново поколение висококвалифицирани професионалисти.

Нашият уникален подход към образованието е изграден върху принципите на задълбочени изследвания, практическо обучение и симулации в реалния живот, извлечени от опита на основателя в Израелските отбранителни сили.

Нашата История

Основана през 2016 г. от Дейвид Шифман и неговите най-добри курсисти, ThinkCyber първоначално се специализира в създаването на практически упражнения и учебници, за да осигури практическо обучение за правоприлагащите органи. Стойностното предложение на компанията беше повишено чрез предлагане на кибер криминалистика и услуги за тестване за проникване, като се гарантира, че техните учебни материали са базирани на приложение и опит в реалния свят.​

Повратната точка настъпва през 2017 г. по време на един от проектите на ThinkCyber в Африка, където екипът идентифицира необходимостта от практическа платформа, която може да улесни практическото кибер обучение. Признавайки ограниченията на обучението в класна стая, Шифман с изследователския екип на ThinkCyber разработва иновативна система, която може да генерира сценарии, основани на събития от реалния свят, като по този начин предоставя на курсистите практически знания и възможности в реално време.

Друго ключово изискване, което възникна, беше необходимостта кибер звената да наблюдават напредъка на своя персонал и да оценяват силните и слабите му страни. Тази критична функция позволява на ръководителите на екипи да вземат информирани решения, като спомага да се назначават подходящите експерти за съответните кибер задачи.

Постепенно ThinkCyber подобрява системата, като включва практическата лабораторна среда за упражнения и поддържащи учебни ресурси. В началото на 2022 г. ThinkCyber пуска Specto, новаторски продукт, който помага да се идентифицират, изследват и разберат кибератаките в реално време.​

Specto е оборудван с възможности за машинно обучение, които позволяват да се съхранява и анализират командите, инструментите и мрежите, използвани от нападателите. През 2023 г. възможностите на Specto бяха интегрирани в Cyberium Simulator, поставяйки нов стандарт в киберобучението. Сега Specto генерира сценарии въз основа на данни, анализирани почти към момента, което представлява значителен скок в технологията за киберобучение. Тази система дава възможност на обучаваните експерти в световен мащаб да се подготвят за реални кибер заплахи в една завладяваща, динамична и изключително практична учебна среда.

Визия и мисия на компанията

Нашата визия е да бъдем водещият доставчик на цялостно обучение по киберсигурност, което подготвя експертите и организациите реално да се изправят пред бързо развиващия се свят на киберзаплахите.

Нашата мисия е да дадем на обучаваните експерти уменията и знанията, необходими за защита срещу кибератаки, като предлагаме разнообразна гама от програми за обучения, както и иновативни методологии за преподаване, които се грижат за различни стилове на изучаване и професионални среди.

Свържете се с нас


© Copyright 2023 ThinkCyber Bulgaria.
Всички права запазени.