Cyberium

Симулаторът CYBERIUM ARENA

Симулаторът CYBERIUM ARENA предоставя цялостно решение, включващо лаборатория за упражнения, литература, изследователски документи, проекти и подготовка за сертифициране. CYBERIUM е усъвършенстван кибер симулатор, посветен на нуждите от обучение по киберсигурност, като управление на кибератаки и оперативни технологии. Използвайки този симулатор, участниците получават задълбочено обучение с практически опит чрез различни кибер сценарии от реалния свят.

СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ


Симулаторът CYBERIUM ARENA предоставя цялостно решение, включващо лаборатория за упражнения, литература, изследователски документи, проекти и подготовка за сертифициране. CYBERIUM е усъвършенстван кибер симулатор, посветен на нуждите от обучение по киберсигурност, като управление на кибератаки и оперативни технологии. Използвайки този симулатор, участниците получават задълбочено обучение с практически опит чрез различни кибер сценарии от реалния свят.

Основни характеристики на Cyberium

Лабораторна среда

Лаборната среда и упражнения включват задания и затвърждават знанията, като подобряват изживяването в обучението. Тези лаборатории улесняват курсистите при изпълнението на задачи за защита и нападение, като по този начин им помагат да станат по-опитни професионалисти.

Книги

По всеки модул и тема системата съдържа изчерпателни книги, които служат като помощни средства както за преподаватели, така и за курсисти изучаващи киберсигурност. Те са пригодени да улеснят процесите на обучение и да осигурят допълнителна подкрепа за курсистите по време и след обучението.

Кибер сценарии

Cyberium предоставя различни сценарии за киберсигурност, наподобяващи действителни професионални ситуации. Платформата обхваща мрежовата сигурност, разследване на кибер инциденти, откриване на заплахи и други, като дава възможност на курсистите да станат квалифицирани професионалисти.

Проекти

Практическия опит по проекти в Cyberium е изключително важно изискване за курсистите, тъй като това е доказателство за техните придобити знания и опит в създаването на защитни и нападателни кибер инструменти.

Аналитичност в средата на CIBERIUM за кибер инструктори

Платформата осигурява на кибер инструктурите динамична, интерактивна среда, която позволява ефективно да се управлява и наблюдава напредъка на курсистите. Този интерфейс дава на инструктурите пълен контрол върху учебната среда, като им позволява да коригират задачите и лабораторните упражнения в зависимост от напредъка на курсистите.
Използвайки платформата, инструкторите могат да проследяват напредъка на курсистите в реално време, като преглеждат изпълнените задачи, оценяват представянето и идентифицират области, в които курсистите може да се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това разбиране за работата на курсиста позволява на инструктора да гарантира, че курсистите наистина се ангажират с практическите задачи, а не само теоретично разбират материята.
Този холистичен изглед в реално време гарантира, че инструкторите са напълно оборудвани, за да водят своите курсисти през тяхното кибер обучение, като ефективно насърчават практическа учебна среда. Това повишава качеството на знанията и уменията, тъй като курсистите получават незабавна, персонализирана обратна връзка и подкрепа, което води до по-добро разбиране и овладяване на предмета.

Практическото обучение оформя бъдещето

Практическото обучение е от първостепенно значение в ученето, особено в области като киберсигурността, където практическите умения често засенчват теоретичните знания. Cyberium играе жизненоважна роля в улесняването на тази завладяваща среда за учене с опит.

Екран на LMS Unit

Екранът LMS Unit позволява на преподавателя да преглежда статистиките и резултатите на всеки участник. Това осигурява ценна представа за силните и слабите страни на всеки участник. Дисплеят за наблюдение по същество позволява на преподавателя да следи напредъка на всеки ученик и съответно да коригира стратегиите за обучение.

Лабораторен контрол

Обучителите играят решаваща роля в контролирането на лабораторните упражнения, които представляват практически упражнения, предназначени да подобрят уменията на курсистите по киберсигурността. Тези задачи са структурирани така, че да симулират кибер ситуации от реалния свят, като по този начин позволяват на курсистите да придобият практически опит в управлението и предотвратяването на кибернетични заплахи.

Напредък на курсистите

Ролята на обучителя се простира отвъд обикновената настройка, тъй като те също така наблюдават напредъка на курсистите, като предоставят насоки и обратна връзка, ако е необходимо.

Операторът

Дисплеят на оператора служи като динамичен инструмент за проследяване в реално време на напредъка на всеки участник през различни сценарии в симулатора Cyberium-Arena. Действайки като табло с резултати на живо, той предоставя на обучителите моментална снимка на текущия напредък на всеки участник. Тази незабавна информация е от решаващо значение за обучителите, тъй като им позволява да открият области, в които курсистите или се развиват отлично, или срещат трудности. Въз основа на тези наблюдения, обучителите могат след това да приспособят програмата за обучение, за да отговори на индивидуалните нужди.

Изглед на курсиста: Самонасочващо се обучение

Cyberium разполага с усъвършенствана система за достъп, базирана на облак, която предоставя на курсистите гъвкавост и удобство да участват в практически сесии по всяко време, когато решат. Този достъп означава, че обучението може да продължи извън структурирани сесии за обучение, което позволява на курсистите да затвърдят уменията си с темп, който отговаря на техните индивидуални стилове на учене и графици.
Когато се започне кибер сценарий за обучение, симулаторът автоматично разгръща виртуални системи в Cyberium Arena. Това автоматизирано внедряване е предназначено да генерира завладяващо и реалистично изживяване в областта на киберсигурността. Тези виртуални системи симулират реални кибер среди, предлагайки практическа възможност на курсистите да се впуснат в сложността и предизвикатеслтвата на киберсигурността.

В рамките на тези симулирани среди курсистите могат да участват в различни задачи, които отразяват действителната работа по киберсигурност. Тези задачи включват проучване и анализиране на файлове, разследване на киберпрестъпления и работа по различни други задачи. Всички тези дейности са специално подготвени, добавяйки елемент на натиск, който имитира неотложността, която често присъства в ситуации на киберсигурност в реалния свят. Този натиск във времето не само подобрява реализма на симулацията, но също така помага на курсистите да развият способността да работят ефективно при потенциално стресови условия, ключово умение в забързания свят на киберсигурността.

Табло за курсисти

Таблото за курсисти служи като основен интерфейс за курсисти, участващи в програмите за обучение по киберсигурност. Тази удобна за потребителя платформа предоставя централизирано местоположение за курсистите за достъп до различни ресурси за обучение, наблюдение на напредъка и участие в практически упражнения по киберсигурност. Също така предлага проследяване в реално време на показателите за ефективност, предлагайки на курсистите ценна представа за тяхното кибер пътуване. Това включва данни за изпълнени задачи, текущи задачи и резултати.

Лабораторен достъп

Курсистите имат достъп до тези лаборатории по всяко време, благодарение на облачната система, която им позволява гъвкавостта да практикуват уменията си с темп, който отговаря на техния стил на учене.

Напредък и още

Като работят в тези лабораторни практики, курсистите могат да придобият ценен опит и да развият устойчиво разбиране на различни концепции и практики за киберсигурност, което е решаваща стъпка към това да станат опитни професионалисти в киберсигурността.

Практики

Лабораторната среда предоставя възможности за изграждане на широк спектър от способности на курсистите. Това включва развиване на технически умения, като разбиране как да се използват различни инструменти и техники за киберсигурност, и меки умения, като решаване на проблеми и критично мислене.

Екран с кибер сценарий

Сценариите, изградени от Cyberium, предоставят за решаване на участниците минали или настоящи действителни ситуации от киберсигурността или кибертероризма. Елементите на натиск, изпитван от участниците, когато се справят със ситуации от реалния живот за ограничено време в симулатора, ги издига до високо ниво на професионализъм и ги подготвя да играят централна роля в развитието на кибер света.

Докладване на резултатите

Симулаторът е оборудван с цялостна система за отчитане, която играе решаваща роля в проследяването и оценката на напредъка на курсистите през целия процес на обучение. Тези отчети предлагат подробен преглед на представянето на всеки курсист, улавяйки данни за аспекти като завършени задачи, време, необходимо за всяка задача, брой грешки и общи резултати.

Система за отчети на Cyberium Arena

В днешния бързо развиващ се кибернетичен пейзаж нуждата от висококвалифицирани и ефективни киберпрофесионалисти никога не е била по-критична. За ефективно оценяване и развитие на тези бъдещи експерти са разработени два различни и ценни метода за оценяване. Метод за оценка на стандартната ефективност (SPS) и метод за оценка на ефективността на Cyberium (CES) са предназначени да оценят уменията и способностите на курсистите на кибернетичните звена, като предоставят безценна информация на ръководството и улесняват вземането на информирани решения.

Свържете се с нас


© Copyright 2023 ThinkCyber Bulgaria.
Всички права запазени.