Кибер Програми

ThinkCyber Bulgaria предлага безопасна среда от кибер полигон, симулатор и система за обучение, на която обучаваните експерти могат да изпитат всичко практически, да го видят и лично да преживеят. Това изважда обучението от областта на теоретичните познания, като подготвя експертите с реални познания и личен практически опит и умения.

В днешния бързо развиващ се цифров свят, поддържането на актуалност по отношение на развиващите се технологии и тенденции е от изключителна важност. Програмите по обучение по кибер сигурност - Cyberium, разработени от компания лидер в кибер сигурността ThinkCyber, имат за цел да преодолеят тази празнина в знанието. Тези програми предлагат обширни учебни преживявания в широк спектър от кибер области.

Програмите съдържат напреднали симулационни упражнения, предоставящи практически опит в безопасна среда, гарантирайки, че обучаваните кадри придобиват практически умения, освен теоретични познания.

В ThinkCyber се внедряват най-нови системи за оценяване в обучителните програми Cyberium, които проследяват и оценяват напредъка на участниците в обучението. Което позволява да се идентифицират силните и слабите страни на участниците, като позволява да се персонализира обучението за всеки според неговите нужди. В последствие се генерират доклади, които предоставят безценни насоки и за както за обучаваните, така и за инструкторите, подпомагайки персонализираното обучение и непрекъснато усъвършенстване.

XE

Пакетът XE е примамливо пътешествие към основното обучение, концентрирано върху основните принципи на киберсигурността, Linux и др. Този модул е създаден, за да служи като инструмент за навлизане в завладяващите светове на тези жизненоважни технологични области.

NX

Тези програми са съсредоточени върху отбранителните стратегии в кибер сигурността. Предоставят на участниците основни умения за роли като SOC анализатор, криминалистика в Windows и анализ на зловреден софтуер. Това осигурява на бъдещите експерти солидна основа за борба с кибер заплахите и навлизат в сложността на тазо област.

ZX

Сложните програми от тази група са фокусирани върху мерките за сигурност и техниките за exploitation, навлизат в фундаменталните теми като Cyber Warfare, WebApp Security. Тези усъвършенствани модули осигуряват задълбочено разбиране на офанзивните стратегии, снабдявайки участниците с инструментите за навигация във водите на кибер конфликтите.

CX

В тази група специализираните програми се грижат за кибер сигурността в областта на системите за индустриален контрол, предлагайки изчерпателни познания по криминалистика на ICS и практически опит в тестването за проникване на ICS. Тези специализирани учебни програми отварят един вълнуващ свят на обучение в тези интегрални индустриални сектори на киберсигурността.

Ниво 1

Въведение в киберсигурността е базов курс, който представя на участниците основните концепции в областта на киберсигурността. Учебният план е проектиран да осигури обширно разбиране на разнообразните аспекти на цифровата мрежова и кибер среда.
Въведение в Киберсигурността

XE101

Специализираните програми се грижат за областта на нишата на сигурността на системите за индустриален контрол, предлагайки изчерпателни познания по криминалистика на ICS и практически опит в тестването за проникване на ICS. Тези специализирани учебни програми отварят един вълнуващ свят на обучение в тези интегрални индустриални сектори на киберсигурността.

Основи на Linux

XE103

Обучението е насочено към запознаване с Linux средата. Програмата за Основи на Linux има за цел да помогне на потребителите без предишен опит да се запознаят с Linux и основите на скриптовете за автоматизация.

Основи на Python

XE105

Python е език, който е широко използван за създаване на инструменти в различни области, включително киберсигурността. Целта е да се предостави основно разбиране за логиката на програмирането и да се усвоят умения за програмиране на скриптове, като по този начин се повишава разбирането и възможностите на участниците.

Ниво 2

Този курс предлага обширно преминаване през Linux, мрежите, мрежовата сигурност и киберсигурността. Той включва виртуализация с фокус върху Linux, основни мрежови протоколи и мрежови услуги. Освен това се занимава със сканиране на мрежата и стратегии за атаки в мрежата, завършвайки с атаки, техники за защита и операции със защитна стена. Обучението е от съществено значение за тези, които се стремят към професионална кариера в киберсигурността.
Мрежови Изследвания

NX201

Програмата за Network Research е създадена с цел да запознае участниците с основните аспекти на информационната сигурност, като използва Linux като основен инструмент и предоставя излагане на различни заплахи за кибер сигурността.

Ниво 3

Курсът навлизат по-дълбоко в кибер сигурността, фокусирайки се върху ролите и задачите на анализаторите в Security Operations Center (SOC), Forensics (разследване на кибер инциденти) в Windows и тестване на уязвимости. Това ниво развива познания и умения за откриване, анализ и противодействие при кибер инциденти, използвайки различни инструменти и техники.
SOC анализатор

NX220

Mодулa за операции на SOC (Security Operations Center) е предназначен за организации, за внедряване на SOC и предоставят пълно ръководство с необходимите умения и процедури за неговата експлоатация. Програмата предоставя на участниците всички аспекти на екипа на SOC, за да поддържат сигурността на организацията.

Криминалистика на Windows

NX212

Windows Forensics играе ключова роля в киберсигурността. Участниците ще разберат механизмите за съхранение на данни на операционната система Windows и ще придобият уменията да провеждат разследвания по време на и след кибер инциденти.

Тестване за Проникване

ZX301

Обучението по Penetration Testing (тестове за проникване) развива необходимите умения за идентифициране и активиране на уязвимости в системите. Покривайки събиране на данни, инфилтрация в системи, техники след нарушение и акцентирайки върху сигурността на уеб приложенията. Тази програма има за цел да подготвя участниците да защитават ефективно цифровите активи срещу кибер заплахи.

Ниво 4

Този курс предоставя изчерпателно изучаване на Linux, мрежите, мрежовата сигурност и киберсигурността. Включва виртуализация с акцент върху Linux, ключови мрежови протоколи и мрежови услуги. Освен това разглежда сканирането на мрежата и стратегиите за атаки в мрежата, завършвайки с атаки в мрежата, техники за защита и операции със защитната стена. Този курс е от съществено значение за тези, които се стремят към професионална кариера в киберсигурността.
Linux Криминалистика

NX215

Впуснете се дълбоко в областта на Форензиката на Linux с този изчерпателен курс, създаден да развие практически умения в сферата на събиране на данни, анализ на паметта, откриване на злонамерени програми и други. Разгледайте реални сценарии, разберете сложностите на файловата система на Linux и овладейте напредналите форензични техники. Този курс съчетава теория с практически лаборатории, гарантирайки холистично разбиране на кибер разследванията в Linux.

Мрежова Криминалистика

NX213

Мрежовата форензика предоставя дълбоко навлизане в анализа на мрежата и откриването на нарушения. Участниците ще овладеят анализа на пакети с инструменти като Wireshark, ще изследват рамката за анализ на мрежата Zeek и ще се заемат с разследвания на реални случаи, от откриване на аномалии в мрежата до атаки Man-in-the-middle (MiTM). Курсът завършва с фокус върху стратегиите за намаляване на риска, като подчертава конфигурацията и работата на системите за предотвратяване на инциденти в мрежата и системите за откриване на инциденти, като Sysmon и Snort.

Мрежова Сигурност

ZX305

В този програма, участниците ще разглеждат различни слабости в мрежите и организационните домейни, използвайки разнообразни стратегии за хакване на мрежи. Тази изследователска работа им помага да разберат потенциални уязвимости и как да се справят с тях.

Ниво 5

Курсовете включени в Level 5 изискват значително ниво на експертиза и разбиране в сферата на киберсигурността. Нивата представляват прогресия в необходимите умения, знания и компетенции, а Ниво 5 обозначава етапа, в който практикуващите преминават от отбранителни към проактивни и напреднали стратегии.
OSINT

NX214

Open-source intelligence (OSINT) включва методи и процеси, използвани за извличане на конкретна информация от обширните данни налични в мрежите. Това обучение учи участниците как да събират и оценяват данни от множество налични източници. С него се получават и насоки за придобиване на данни от Darknet, социални медии и други източници.

Откриване на кибер заплахи

NX223

Навлизане дълбоко в областта на Threat Hunting (Лов на кибер заплахи) с този обширен и практически тренинг. Започва се с основни концепции и след това се овладяват напреднали техники, от разследване на кибер инциденти до мрежов анализ. Участия в сценарии от реалния свят и лабораторни упражнения, изследвайки всичко, от приложенията на машинно обучение до етичните въпроси. Целта е да се подготвят опитни ловци на кибер заплахи, способни да идентифицират и ограничават развиващите се предизвикателства в кибер сигурността.

Offensive Python

ZX322

Обстойно навлизане в областта на киберсигурността, базирано на Python. Мрежовата среда и Python, сокети, извличане на банери и мрежови инструменти като Nmap и Shodan. Фокус върху създаването на мрежови пакети, като се изучават и детайлите на Scapy, проследяването на мрежови пакети и създаването на инструменти за сигурност. WebApp Security, мерките за сигурност на уеб приложенията и техники като "спайдъринг". Разкриване мощните функции на Metasploit, от работа със зловредни товари (payloads) и reverse shells до локални атаки и подслушване на клавиатурата.

Ниво 6

Анализът на зловреден софтуер е от ключово значение за разработването на ефективна кибер защита. Уменията за кибервойна са от решаващо значение за защита срещу широкомащабни цифрови заплахи, включително спонсорирани атаки от държави. Сигурността на WebApp е жизненоважна в нашия все по-дигитализиран свят, защитавайки уеб приложенията от атаки. Овладяването на тези предмети подготвя професионалистите да имат потенциала да реагират срещу напреднали кибер заплахи, демонстрирайки решаващото им значение в кибер сферата.
Анализ на Зловреден софтуер (Malware Analysis)

NX232

Анализът на зловреден софтуер е проучване и внимателно изследване на зловреден софтуер, за да се разбере неговият произход, предназначение и потенциално въздействие върху системата. Анализаторите на зловреден софтуер изпълняват задачите си, като използват различни инструменти и познания на експертно ниво, за да разберат какво може да направи даден зловреден софтуер и как го прави.

Cyber Warfare

ZX310

Курса обхваща усъвършенствани модули за киберсигурност, като се започне с атаки на домейн и се усвоят инструменти като Mimikatz и техники след проникване в системата. Разгледайте операциите на червения екип (Red Team), наблягайки на техниките на домейна, постоянството и социалното инженерство. Сигурност при IoT, разбиране уязвимостите и извличането на данни от IoT. И накрая, навлизане във вградената ОС, научавайки за емулация на фърмуер, автоматизация на внедряване и различни методи за използване на IoT.

Сигурност на Уеб приложенията

ZX311

Потопете се в основната архитектура на WebApp, най-добрите практики за сигурност и разширените уеб протоколи. Напредък в тънкостите на уеб езиците за програмиране, наблягайки на аспектите на сигурността на JavaScript, създаването на база данни и техниките за инжектиране на SQL. Подобрете своя опит в идентифицирането на уязвимости, овладяване на инструменти като Burpsuite и изследване на усъвършенствани XSS техники. Завършете с практически тестове за проникване, от ескалация на привилегии до сигурност на приложенията на WordPress.

Ниво 7

В областта на киберсигурността, обратното инженерство е жизненоважно за дисекцията на зловреден софтуер и разбирането на неговите механизми. Това умение позволява разработването на целеви мерки за сигурност. По същия начин, разработката на експлойти е решаващ компонент на киберсигурността. Той се отнася до създаването на софтуер, който може да се насочи към специфични уязвимости, често открити чрез обратно инженерство. Майсторството в тези области позволява на професионалистите да смекчават превантивно заплахите, което е от съществено значение за киберсигурността.
Обратно Инженерство

NX233

Тази програма за обратно инженерство, e специално пригодена за съвременния кибер експерт. Тази прецизно проектирана програма се задълбочава в анализа на изпълнимите файлове на Windows и Linux. От основополагащите принципи на бинарните структури до практическите техники за намаляване на софтуерните заплахи в реалния свят. Участниците ще бъдат оборудвани със стабилен набор от умения, овладявайки множество инструменти и стратегии, които гарантират опит в дешифрирането, разбирането и противодействието на уязвимостите на софтуера и злонамерени заплахи.

Exploit Development

ZX331

Този курс въвлича дълбоко в завладяващия свят на разработването на експлойтите. От основните принципи на програмиране до усъвършенстваните нюанси на техниките за експлойтация. Програмата за обучение е предназначена да предостави уменията и знанията, за да се овладее изкуството да се идентифицират уязвимостите и да се създават точни експлойти. С практически упражнения и експертни насоки ще бъдете подготвени да защитавате системите ефективно и да навигирате в непрекъснато развиващия се пейзаж на киберсигурността.

Свържете се с нас


© Copyright 2023 ThinkCyber Bulgaria.
Всички права запазени.